Så blev Gröna Skrapan grön

Göteborgs grönaste kontorshus invigdes februari 2011. Grönt i den meningen att miljön allt sedan första spadtaget har varit i fokus. Gröna Skrapan var den första kontorsbyggnaden i Norden som miljöcertifierades på den högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöbedömningssystemet LEED.

Det gröna dubbelglaset ringlar sig som en orm runt fasaden, vilket inte bara ger huset karaktär – glaset är även energieffektivt och miljövänligt.

Elen kommer från lokalt producerad vindkraft, sedumtak fördröjer dagvattnet, snålspolande blandare och toaletter används och belysningen är närvarostyrd. Alla arbetsplatser får ta del av dagsljus vilket betyder att mindre belysning krävs.