Intervju med Jennie Blycker, CBG Konsult & Information AB

Vilka fördelar ser du generellt med att vara hyresgäst i Gröna Skrapan?
När vi valde att byta lokal fanns det flera parametrar som var viktiga. En av de viktigaste var läget och Gröna skrapan ligger bra till för de flesta av våra medarbetare oavsett vilket håll de kommer ifrån. Dessutom ligger Gröna skrapan bra till för besökare som kommer med tåg eller flyg.

Då vi inte är så många medarbetare på vårt göteborgskontor sökte vi oss till en kontorsbyggnad med en dynamisk miljö där det finns flera andra hyresgäster och liv och rörelse i lokalerna

Kontorslokalerna är fräscha och täcker ett helt våningsplan vilket gör att vi har en fantastisk utsikt över Göteborg i alla väderstreck. Vi har hela tiden haft en bra kontakt med Newsec och lokalerna anpassades på ett bra sätt till våra behov. Det är givetvis även positivt att Gröna skrapan är en miljöbyggnad.

Vad är det specifikt som passar er extra bra/ vad avgjorde ert val av Gröna Skrapan som kontorsplats?
Förutom allt som jag nämnt tidigare så känns det professionellt både för våra medarbetare och inför våra kunder med bemannad reception, samt att vi kan boka större konferenslokaler med fika och lunch när vi har kundmöten.

Närhet till bilpool är också en nödvändighet för oss när våra medarbetare ska åka på kundmöten.

Vi är också nyfikna på att använda takterrassen, men det har vi inte testat än.

Har ni något utbyte med andra hyresgäster i fastigheten?
Vi ville som sagt finnas i en byggnad där det är liv och rörelse. Gemensamma arrangemang som lussefika är mycket uppskattat. Restaurang Hilda som ligger i byggnaden bidrar också till en känsla av puls och social samvaro.

Om du fick välja ett ord att beskriva Gröna Skrapan med, vilket hade det varit?
Professionellt.

Har du någon önskehyresgäst att dela kontorsbyggnad med, och varför?
Svår fråga… kanske ett företag som bjuder in till trevliga afterworks på takterassen!